REKLAM YAPMA SANATI
REKLAM YAZARI


Öncelikle reklamın özüne bakarsak ; Reklam , fikir ve düşüncelerimizi metine döktüğümüz algılarımızı yöneten bir süreç içerisinde ürün ve hizmeti hedef kitleye tanıtma ve planlama aşamasıdır. Algı yönetimi bu süreçte stratejisini kurduğumuz reklamın hedefe ulaşmasında yardımcı unsurdur. Hedef kitleyi kısa içerik ve mesajlarla ikna edebilmek gerektiğinden algı süreci bu noktada önemlidir. Reklamda ürünün ve hizmetin iyi analizi yapılmalı uygulanan yöntemler irdelenmeli. Reklamın doğruluğu ve sürekliliği sağlanmalıdır. Reklamda doğru mesajlar ve bilgilerde eksiklik olmamalı. Akıllarda algı sürecinde soru işaretleri uyandırmamalıdır. Doğruluk bu noktada önemli aman dikkat! Doğrusu söylenmeyen ürün ve hizmetin reklamındaki devamlılığından bahsetmek güç olmakta. Hem inanmadığınız ve inandıramadığınız ürün hakkındaki bilgileri nasıl pazarlayasınız ki... Bu konuda ünlü ulusal çaptaki reklamcıların sözlerinden de özet olarak dürüstlüğün vurgulandığını söylemek isterim.
Reklam yazan kişilerin çalışmalarını sürdürmesini, düşünmeyi sürdürmesini ve daima dürüst
olmalarını tavsiye etmişlerdir.

Reklam yazarı olabilmek için toplumun sorularına cevap aramak zorundasınız. Kaynak olarak reklam metni ve reklam yapma uğraşında olan kişiler kendilerini belli konularda ve alanlarda sınırlandırmamalıdır. Reklam değişen bir süreç ve yenilik , yaratıcı , strateji işi ise nasıl olurda pasif kalınabilir değil mi? Bu yüzden reklamcı kişi ; psikoloji , sosyoloji , edebiyat , sanat , kültür vs. her konuda bilmesi gerektiği diyemeyeceğim sınır koymuş olurum. Bu yüzden bu konuların basamakları varsa sınırlamadan üstüne ekleye ekleye çıkmalı bu merdivenleri...
Hem pskilog hem sosyolog olabilmeli konusu bunu gerektiriyorsa. Sonuçta hedef kitlemiz insanlar , toplum. İnsanlar duygularıyla ve düşünceleriyle hareket ediyor. İnsanları iyi tanımalı ve stratejilerini bu yönde geliştirmelidir. Duygularını ve dikkatini çekebilen reklamcı insanları etkilediğinde de geri dönüş alacaktır.

Ürün ve ya hizmeti iyi tanıdıktan sonra reklam düşünülmelidir. Zekâ , hayal gücünüz , yaratıcılığınız tamamen ürün hakkında bildiklerinizden kaynaklanır. Yazdığınız her şey boş olmadan istediğiniz şekilde şekillenmelidir. O mesajı taşımalıdır. Empati yaparak hedef kitlenin o ürün hakkındaki beklentilerini ve ihtiyaçlarını bir kağıda yazı olarak dökmek bu yaratıcı fikirlere ışık tutacaktır. Ürün kısmında ürünün zayıf ve güçlü yanlarını düşünüp hareket etmeliyiz. Swot analizi bu noktada önemli. Rakiplerin durumu ve ürünün avatajlarını doğru ve dürüstlük çerçevesi içerisinde yansıtmalıyız.


İyi bir reklam yazarı olabilmek için insanları anlama yeteneğine sahip olmak , onların içinden gelmek onların düşüncelerini okuyabilmek , algı sürecini iyi değerlendirmek , dürüst davranmak , işinde disiplinli ve anlamlandırması güçlü olabilmek bu süreçleri yazarak desteklemek ve düşüncesini sınırlamadan kendisini geliştirmesi gerekmektedir.

Yazmaktan korkma! Yaz , çiz ve sil reklam bunun için var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR