İletişimde Gürültü ve İletişim Çökmesi

İletişimde gürültü, iletişimin akışını etkileyen, bu akışa aksaklık getiren etkenlerin sonucunda ortaya çıkar. Göndericinin iletişim kanalında yer vermediğidir. Gürültü, mesaj alma sürecinde mesaja etki eden olumsuzlukları meydana getirir.

Gürültünün çeşitlerine birlikte bakalım.

 

Fiziksel gürültü : Televizyonda statik elektriğin yapmış olduğu bozucu etkilerdir.

Diğer tür gürültü türleri : Dikkati başka yere çeken , tercihli algılama ve tercihli hatırlamadır.

 

Bunlar düşünce, duygusal, inançsal, siyasi ve ekonomik, psikolojik kaynaklı gürültülerdir.

Bu gürültüler yatırımcılar için de büyük olumsuzluklara neden olmaktadır.

 

Örneğin bir reklamcı veya pazarlamacı için verilmek istenen mesajın psikolojik veya algısal ''gürültüyle'' mesajın anlamını ve gücünü yitirmesi durumu etkisizleştirirken aynı zamanda durumu başarısızlığa iter. Bu sorun düzeltmelerle çözümlemeye çalışılır. Fiziksel engelleri ve pürüzleri düzeltmek gerekir.

Gürültü ekleme iletişim safhasında yapılabilir. Örnek olarak yasalarda işe alınan herkes için sigorta ödemesi yapılması belirtilebilir. Bazı iş verenler sigorta ödemeyi '' çıkarlarına uymayan gürültü''  olarak gördüğü için bu kuralı uygulamaz. Bu kural ihlali pratikte bu yasa uygulanmadığı için gürültü oluşturulmuş olur.

Fakat her ''gürültü'' iletişim için negatif olarak algılanmayabilir. Gönderenin isteklerini destekliyorsa, sorun olmaz.

 

'' İletişim Çökmesi '' kavramı gürültünün tamamlayıcısı niteliğindedir. Uygun koşullarda gönderenin gürültü nedeniyle amacını gerçekleştirememesi iletişimin çökmesini ifade eder. Gürültüyle iletişim düzeni bozulur ve zorlaştırılır.

Çökme ile iletişim sağlanamaz. Engellenmiş olur ve işlevini yerine getiremez. Kısaca çökme göndericinin amacını gerçekleştirememesi ile ortaya çıkar.

 

İletişim çökmesi sosyal anlamda kötü , anormal olarak ifade edilir. Çözüm yolu olarak yenileme veya yenisiyle değiştirme olarak uygulama yapılır.

 

İletişim çökmesi şu durumlarda gerçekleşir ;

 

  • Gönderenin mesajı alıcıya gürültü nedeniyle ulaşamazsa.
  • Alıcının gönderenin mesajını yanlış anlaması.
  • Alıcı mesajı anlamayıp bunu da göndericiye sormazsa.
  • Mesajın üçüncü şahıslar tarafından yanlış iletilmesi.
  • Gönderenin mesajı eksik veya zayıf bir şekilde anlatması sonucu karşı tarafın bu mesajı aynı anlamda anlayamaması.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yazın