22. Uluslararası İzmir Avrupa Caz Festivali Afişi Yarışması

Son Başvuru Tarihi:  22 Aralık 2014 (Teslime 92 gün kaldı)

Yarışma Teması: Afiş tasarımı

Yarışma Amacı: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 22. İzmir Avrupa Caz Festivali’ni 28 Şubat – 15 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 22. İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.

Yarışmanın amacı; "Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan "İzmir Avrupa Caz Festivali”ne gençlerin bakış açısını taşımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 22. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Önceki senelerdeki yarışma sonuçları için bakınız: 20. İzmir Avrupa Caz Festivali Afiş Yarışması21. İzmir Avrupa Caz Festivali Afiş Yarışması

Yarışma Takvimi

 • Son Teslim Tarihi: 22 Aralık 2014
 • Sonuçların Açıklanması: 05 Ocak 2015

Yarışma Jürisi (Asli): 

 • Cihangir Elmaskaya
 • Prof. Dr. Hakan Ertep
 • Hüseyin Ekinciler
 • Kutsal Lenger
 • Maksude Kılınç
 • Okan Özgen
 • İKSEV Temsilcisi
Katılım Koşulları:
 • Yarışma; 35 yaşını aşmamış (1 Mart 2015 itibariyle) herkese açıktır. Yarışmaya Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya farklı rumuzla en fazla beş afiş gönderilebilir.
 • Yarışmaya katılanlar İKSEV’e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını ve ya benzemediğini taahhüt etmelidirler. Seçici kurulun, biçimsel olarak çalıntı veya direkt alıntı olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri İKSEV’in gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Tasarımcılar ayrıca yaptıkları çalışmaların daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Yarışmacılar ayrıca afişlerinde kullandıkları eğer varsa fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)
 • Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
 • Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
  Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri görüşüne sunulacak afişler 50×70 cm boyutunda 3 – 5 mm kalınlığında foto bloka basılı olmalıdır. Farklı boyuttaki afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışma katılacak afişler iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir. Posta ve kargoda doğacak hasarlardan İKSEV sorumlu değildir.
 • Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD’de de teslim edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için afiş RGB olarak hazırlanarak, max. 100 dpi /1 mb çözünürlükte, JPEG formatında da CD’ye kaydedilmelidir.
 • Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 22. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV logosu bulunacaktır. Ayrıca İzmir Avrupa Caz Festivali’ni simgeleyen ikinci logo (siyah üzerinde nota bulunan) afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Logoların renkleri sabittir. İKSEV ve Festival logoları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar; https://goo.gl/Kf08pa adresindeki linkten indirilebilir. İzmir Avrupa Caz Festivali, İzmir’deki konsolosluk ve yabancı kültür merkezleri işbirliği ile düzenlendiği için bu kurumların logoları için de afişte yer ayrılmalıdır. Festival biletleri Biletix tarafından satılmaktadır. Afişte bu logonun da kullanılması gereklidir. Kullanılması zorunlu olan logolar yine aynı adresten baskıya uygun formatta indirilebilir.
 • Her afişe yarışmacı tarafından altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz verilecektir. (Örneğin: S35B67) Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD’nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.
 • Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı "RUMUZ” ile "İKSEV 13. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır. Okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.
 
Katılım Şekli ve Adresi:
 • Elden, posta ya da kargo ile teslimat yapılabilir.
 • Adres:  İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 13. Caz Afişi Yarışması MÜZİKSEV Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
Ödüller:
 
 • Değerlendirmede bu yıl yeni bir yöntem kullanılacaktır. Seçici Kurulun belirlediği sergilenmeye değer afişlerin tümü www.iksev.org  sitesinde ve facebook’ta sergilenecektir. Seçici kurul kazanan afişi 5 Ocak 2015 Pazartesi günü açıklayacaktır.
 • İKSEV 21. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 12. Caz Afişi Yarışmasında 2500 TL’ lik tek bir ödül verecektir. Seçilen yapıt, 21. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.
 • Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine 21. İzmir Avrupa Caz Festivali Toplu bileti ve eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.
 • Sergilenmeye değer görülen afişler, 22. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince sergilenecektir.
 • Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarı, yarışmacıya 22. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende İKSEV plaketi ile takdim edilecektir.
 
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Yarışma şartnamesi için tıklayınız.
 • Web: www.iksev.org
 • E-posta: sirel@iksev.org, onur.acimaz@gmail.com
 • Adres: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 12. Caz Afişi Yarışması MÜZİKSEV Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
 • Tel: 0 232 463 03 00
 • Faks: 0 232 482 34 22