Afiş Nedir? Afiş Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir haberi veya tasarım ve sanat kaygısının bulunduğu bir mesajı iletmek ya da bir ürünü tanıtmak için hazırlanmış materyaldir. Reklam niteliği taşıyan afişlerin ana koşulu hedef kitlesine doğru zamanda seslenmek olmalıdır. Örneğin seçim zamanı parti liderlerinin afiş tasarımları seçim gününden 1-2 hafta önce yoğun şekilde afişleri dış..

Radyo Reklamı Nasıl Oluşturulur?

Radyo reklamcılığının işlevlerinden bahsetmiştim. Bütçesinin uygunluğu firmaların daha az maliyetlerle reklam verebileceği mecra olan radyoya reklam vermek avantajınıza olacağını belirtmiştim. Ajanslar bu noktada müşterilerinin planını oluşturduktan sonra mecra seçimini yapar. Ajansın burada katkısı reklam yayınını yapacak..

Editör Kavramı ve İşlevi

Daha önceki yazılarımda da iletişimin öneminden bahsetmiştim. ( İletişimi Anlayabilmek ve Kavrayabilmek ) Editörlük, günlük düzenli olarak sisteme girerek içeriğin düzenlenmesinde, yeni haberlerin girişini sağlayan, güncelleme ve düzenlemelerden sorumlu iletişimcilerdir. Herkesin..

Beden Dili ve İletişim

  İletişimde beden dilinin önemi vardır. Kişilerle iletişimde konuşmalarımızın yanı sıra çoğunlukla beden dilimiz etkindir. Yani gözleriniz, elleriniz, oturuşunuz, kalkışınız, tokalaşmanız, kollarınızı kavuşturmanız gibi davranışlarınız birer mesaj içeriyordur. Bunu örneklerle anlatmaya çalışacağım...

Reklam ve Reklam Dünyasına Bakış

Reklam ve Reklam Dünyasına Bakış : Reklam algısı, insanlar arasında alışverişin başlamasıyla beraber doğmuştur. Bununla birlikte kitle iletişim araçları ile reklamcılığın tarihsel gelişimi arasında da yakın bir ilişki vardır. M.Ö 3000\'li yıllar bu dönemde tüccarların, çığırtkanlar aracılığıyla satış yapma çabaları, dükkanlarının önlerine..

TRANSMEDYA VE HİKAYECİLİĞİ

TRANSMEDYA VE HİKAYECİLİĞİ Transmedya kavramı ilk olarak Amerikalı Henry Jenkins tarafından işlenmiştir.(1966) Kavram transmedia storytelling ( transmedya hikayeciliği anlatımı ) şekliyle kullanılıyor. Transmedya, eldeki verileri anlatılacak konuları dijital teknoloji desteğiyle çeşitli platformlar üzerinden anlatma becerisini..

REKLAM YAPMA SANATI

REKLAM YAZARI Öncelikle reklamın özüne bakarsak ; Reklam , fikir ve düşüncelerimizi metine döktüğümüz algılarımızı yöneten bir süreç içerisinde ürün ve hizmeti hedef kitleye tanıtma ve planlama aşamasıdır. Algı yönetimi bu süreçte stratejisini kurduğumuz reklamın hedefe ulaşmasında yardımcı unsurdur. Hedef kitleyi kısa içerik ve mesajlarla ikna..

TASARIMDAN ÖNCE FİKİR

TASARIMDAN ÖNCE FİKİR Anadolu’da reklamı tasarımın güzelliği oluru olarak bildik. Ancak reklama benlik katan , kan veren tasarım değil fikirdir. Tabiki tasarım reklamı hedef kitleye aktaran önemli bir etken. Ama reklam sadece güzel tasarım yapmak , görsel eklemek değildir. Reklam fikrine hizmet eden bir araç tasarımdır. Reklamdan önce tasarım..